VITROM | מנורת תליה מודרנית בגווני צהוב, לבן ואפור
VITROM | מנורת תליה מודרנית בגווני צהוב, לבן ואפור
VITROM | מנורת תליה מודרנית בגווני צהוב, לבן ואפור
VITROM | מנורת תליה מודרנית בגווני צהוב, לבן ואפור
VITROM | מנורת תליה מודרנית בגווני צהוב, לבן ואפור
VITROM | מנורת תליה מודרנית בגווני צהוב, לבן ואפור