Skip to content
HOLIDAY SALE - 10% OFF SITEWIDE
HOLIDAY SALE - 10% OFF SITEWIDE

תעודת אחריות

לקוח/ה אהוב/ה,

חברת קואלה סטייל בע"מ ח.פ. 516208790 (להלן: "החברה") מברכת אותך על רכישתך ממוצריה; אנא הקפד/י הקפדה יתרה לקרוא את תנאי תעודת אחריות זו, הסייגים לה, הוראות החברה בהתייחס למוצר, השימוש בו, תחזוקתו, ניקיונו, האזהרות מפני סיכונים שונים;
להלן תנאי האחריות הניתנים עבור המוצר ומכלליו:

האחריות

החברה מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט, או חלק מרהיט, ששווק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור. החברה תחליף ו/או תתקן את החלק שתיקונו ו/או החלפתו נדרשת, לפי הצורך, כפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, בכפוף לתנאי האחריות שלהלן.

תקופת האחריות

תקופת האחריות לכלל המוצרים היא לשנה אחת בלבד (12 חודשים), החל ממועד אספקת המוצרים לבית הלקוח/ה. האחריות על מזרנים תקפה ל-15 שנים.
האחריות תינתן למי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודת המשלוח ו/או בחשבונית המס.

זכויות אישיות

הזכויות בתעודה זו הן אישיות ולא ניתנות להעברה לצד ג'.

תנאי האחריות

בעת קבלת המוצר, חתם/ה הלקוח/ה על טופס תעודת המשלוח. ובבוא הלקוח/ה להפעיל תעודת אחריות זו עליו / עליה להציג את חשבונית המס המקורית. אחריות החברה תקפה רק במקום בו נעשה שימוש ביתי בלבד. החברה לא תהא אחראית כאשר המוצר הוצב במקום מסחרי כמו, מלון, מסעדה לובי בנין, משרד וכיו"ב ו/או אם נעשה בו שימוש מסחרי. כמו כן, האחריות מותנית בכל אלה במצטבר:

 • הובלה והרכבה נעשתה על ידי מרכיבים מורשים של החברה;
 • המוצר נשאר במקום בו הוא הורכב בלבד.
 • השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן.

אספקת מוצר או חלק חליפי חדש, תעשה בכפוף להוראות חוק המכר, על הלקוח/ה לבדוק את המוצר עם קבלתו ולדווח על כל פגם במוצר (ככל וקיים). המוצר יתוקן או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, חלקו או כולו, במוצר או חלק במצב וגיל דומים. במקרה והמוצר אינו משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה, שלא יפחת בתכונותיו מהמוצר שנרכש. לחברה קיימת הזכות לבחור בין תיקון הרהיט, החלפתו או החלפת חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של תיקון הרהיט, החברה מתחייבת להשיבו למצבו טרום הקלקול.

למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר ו/או החלפתו, לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

במידה וההובלה והרכבה בוצעו באופן עצמאי ע"י הלקוח ("איסוף עצמי"), האחריות תינתן מול המרכז הלוגיסטי בלבד (ללא שירות אחריות בבית הלקוח) ובלבד שמקור הפגם / הליקוי במוצר אינו כתוצאה מהובלת הלקוח / לקוחה את המוצר שאז מובהר כי החברה לא תהא אחראית לכל פגם ו/או ליקוי אשר מקורו כאמור בהובלת המוצר שלא על ידי החברה ו/או מובלים מורשים מטעמה;

שירות לאחר תום תקופת האחריות

בתום השנה הראשונה של האחריות, בכל מקרה של תיקון המחייב ביקור בית של איש שירות ו/או העברת המוצר למפעל יישא הלקוח/ה בעלות ביקור איש השירות וההובלה, בהתאם לתעריפי החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שרות ותיקונים בתשלום לאחר תום תקופת האחריות.

סייגים לאחריות
האחריות אינה חלה על פגמים ו/או ליקויים אשר נוצרו ו/או נובעים:

 • עקב בלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.
 • כתוצאה הבדלי גוון בצבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של החומר (עץ, בד). קילופים בצבע, הופעת עיניים, שינוי בטקסטורה או בקעים טבעיים של העץ. האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר.
 • אין אחריות חלה על נידנוד המוצר על גבי הריצפה. ככל שהמוצר מתנדנד, יש למקמו . בחלק אחר של הריצפה ו/או להבריג/לשלוף את בונד הרגל ברגלית מעט החוצה עד ליישור המוצר על גבי הריצפה.
 • אין אחריות חלה על כיוון הדלתות. ככל שדלתות המוצר יצאו מכיוון ואינן עומדות בקו אחיד, יש לכוון את צירי הדלתות, מפעם לפעם, באמצעות מברג פיליפס באופן עצמאי.
 • כתוצאה מ: כוח עליון, מים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר, קרע, שימוש רשלני במוצר.

הוראות שימוש

 • כללי
 • יש להרחיק את הרהיטים ממקורות חום ישירים, כגון: שמש ,תנורים, גופי חימום וכו'.
 • יש להימנע מטעינת סוללות של מוצרים חשמליים לרבות אופניים / קורקינט חשמלי בקרבת המוצר/ים;
 • יש להימנע ולמנוע מגע ממושך של הרהיט עם מים ו\או כל נוזל אחר.
 • לצורך ניקוי מאבק יש להשתמש במטלית לחה ולייבש מיד במטלית יבשה.
 • יש להימנע מהעמסת משקל חריג על המוצר;
 • מוצרי עץ (שולחנות סלון, פינות אוכל, מזנונים, שידות, קומודות, קונזולות, וכיו"ב)
 • יש להימנע ממגע ישיר של מים עם העץ: התזה של מים על הרהיט, הצטברות שלוליות מים סביב רגלי הרהיטים בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה.
 • יש לנגב את רגלי הרהיט במטלית יבשה לאחר סיום שטיפת הרצפה.
 • אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים. חומרים אלה עלולים לפגוע בציפוי המגן שעל הרהיט. הרהיטים מיועדים לשימוש בתוך הבית, אין לחשוף את הרהיטים לשמש.
 • יש להקפיד שלא למרוח שמן על העץ, פעולה כזו עלולה להשאיר כתמים.
 • שולחנות יש להרים מהרגלים ולא מפלטת השולחן.
 • מוצרי טקסטיל (שטיחים, כריות, ספות, הדומים, כורסאות ופופים).
 • אין לקפל או לכופף את משטחי הספות.
 • יש לשמור על ניקיון הבד ולהימנע מאכילה / שתייה בקרבתו.
 • אין לנקות את הבד בחומרי ניקוי העלולים להותיר כתמים על בד הציפוי שלו.
 • אין לגהץ על הבד; הבד אינו מותאם לצורכי גיהוץ ואינו עמיד בטמפרטורה גבוהה ולפיכך עלול להישרף.
 • פילינג- כדוריות על הבד:

  • תופעה שכיחה המעידה על שחיקה טבעית של הבד ואינה נחשבת כפגם. ניתן להסיר כדוריות אלה ע”י מכשיר חשמלי בשם "Shaver".
 • תעודה זו אינה מחייבת את החברה להחליף את המילוי של הכרית / מושבי הספה / הכיסאות, אלא לתקנו בלבד.
 • אין החברה אחראית לנזק או בלאי שיגרמו לבד עקב שימוש תדיר, רשלני, בלתי נכון, ובלתי סביר במוצר.