NEW ARRIVALS

כל הפיסים החדשים של קואלה - פייר? הקולקציה הכי מרגשת שיש

סננים

נקו הכל

סוג מוצר

עוד

פחות

מחיר

SALE

LIANG | יחידת מדפים כפרית מעץ

LIANG

יחידת מדפים כפרית מעץ

מחיר 1,517 ₪
מחיר 1,850 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,517 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

LEI | יחידת מדפים כפרית מעץ

LEI

יחידת מדפים כפרית מעץ

מחיר 2,255 ₪
מחיר 2,750 ₪ מחיר לאחר הנחה 2,255 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

KUNALO | יחידת מדפים כפרית מעץ

KUNALO

יחידת מדפים כפרית מעץ

מחיר 2,009 ₪
מחיר 2,450 ₪ מחיר לאחר הנחה 2,009 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

KUNAL | יחידת מדפים כפרית מעץ

KUNAL

יחידת מדפים כפרית מעץ

מחיר 1,714 ₪
מחיר 2,090 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,714 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

KUANI | כיסא מודרני מרופד עם משענת מעוגלת

KUANI

כיסא מודרני מרופד עם משענת מעוגלת

מחיר 495 ₪
מחיר 550 ₪ מחיר לאחר הנחה 495 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

KOKI | שולחן סלון עגול מעוצב בסגנון נורדי

KOKI

שולחן סלון עגול מעוצב בסגנון נורדי

מחיר 1,276 ₪
מחיר 1,450 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,276 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

KOHANA | שולחן סלון עגול מעוצב בסגנון נורדי

KOHANA

שולחן סלון עגול מעוצב בסגנון נורדי

מחיר 1,628 ₪
מחיר 1,850 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,628 ₪
מחיר ליחידה   
KIYO | כיסא בר מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

KIYO

כיסא בר מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

מחיר 750 ₪
מחיר מחיר לאחר הנחה 750 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

KHAN | כיסא מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

KHAN

כיסא מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

מחיר 945 ₪
מחיר 1,050 ₪ מחיר לאחר הנחה 945 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

KENZO | כיסא מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

KENZO

כיסא מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

מחיר 945 ₪
מחיר 1,050 ₪ מחיר לאחר הנחה 945 ₪
מחיר ליחידה   
KANTO | כיסא בר מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

KANTO

כיסא בר מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

מחיר 690 ₪
מחיר מחיר לאחר הנחה 690 ₪
מחיר ליחידה   
KALA | כיסא בר מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

KALA

כיסא בר מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

מחיר 690 ₪
מחיר מחיר לאחר הנחה 690 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

JINI | כורסא מרופדת ומעוצבת בסגנון מודרני

JINI

כורסא מרופדת ומעוצבת בסגנון מודרני

מחיר 585 ₪
מחיר 650 ₪ מחיר לאחר הנחה 585 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

JIN | כורסא מרופדת ומעוצבת בסגנון מודרני

JIN

כורסא מרופדת ומעוצבת בסגנון מודרני

מחיר 585 ₪
מחיר 650 ₪ מחיר לאחר הנחה 585 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

ITO | שולחן סלון עגול מעץ בשילוב ברזל

ITO

שולחן סלון עגול מעץ בשילוב ברזל

מחיר 1,188 ₪
מחיר 1,350 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,188 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

ISAMU | כיסא מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

ISAMU

כיסא מרופד ומעוצב בסגנון מודרני

מחיר 585 ₪
מחיר 650 ₪ מחיר לאחר הנחה 585 ₪
מחיר ליחידה   
STINGA | כיסא בר פולימרי מעוצב בסגנון מודרני

STINGA

כיסא בר פולימרי מעוצב בסגנון מודרני

מחיר 950 ₪
מחיר מחיר לאחר הנחה 950 ₪
מחיר ליחידה   
ILA | מזנון מעוצב בסגנון מודרני בגוון גרייז'

ILA

מזנון מעוצב בסגנון מודרני בגוון גרייז'

מחיר 3,250 ₪
מחיר מחיר לאחר הנחה 3,250 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

IKEM | שידת אחסון מעוצבת בסגנון מודרני בגוון גרייז'

IKEM

שידת אחסון מעוצבת בסגנון מודרני בגוון גרייז'

מחיר 3,822 ₪
מחיר 4,550 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,822 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

HAO | כיסא מודרני מרופד

HAO

כיסא מודרני מרופד

מחיר 675 ₪
מחיר 750 ₪ מחיר לאחר הנחה 675 ₪
מחיר ליחידה   
GUANG | מזנון נורדי מעץ עם דלתות סליידר

GUANG

מזנון נורדי מעץ עם דלתות סליידר

מחיר 3,450 ₪
מחיר מחיר לאחר הנחה 3,450 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

GENJI | שידת אחסון נורדית מעץ עם דלתות סליידר

GENJI

שידת אחסון נורדית מעץ עם דלתות סליידר

מחיר 3,318 ₪
מחיר 3,950 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,318 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

EITA | שידת אחסון נורדית מעץ עם דלתות סליידר

EITA

שידת אחסון נורדית מעץ עם דלתות סליידר

מחיר 3,570 ₪
מחיר 4,250 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,570 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

GAO | כיסא פולימר מעוצב בסגנון מודרני

GAO

כיסא פולימר מעוצב בסגנון מודרני

מחיר 405 ₪
מחיר 450 ₪ מחיר לאחר הנחה 405 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

FENG | זוג שולחנות טיפה מעץ

FENG

זוג שולחנות טיפה מעץ

מחיר 2,596 ₪
מחיר 2,950 ₪ מחיר לאחר הנחה 2,596 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

DEVI | זוג שולחנות קפה עגולים מעץ

DEVI

זוג שולחנות קפה עגולים מעץ

מחיר 2,772 ₪
מחיר 3,150 ₪ מחיר לאחר הנחה 2,772 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

DENG | שולחן סלון נורדי מעץ בשילוב זכוכית

DENG

שולחן סלון נורדי מעץ בשילוב זכוכית

מחיר 2,508 ₪
מחיר 2,850 ₪ מחיר לאחר הנחה 2,508 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

DAVI | שולחן סלון מעץ מעוצב בסגנון נורדי

DAVI

שולחן סלון מעץ מעוצב בסגנון נורדי

מחיר 2,244 ₪
מחיר 2,550 ₪ מחיר לאחר הנחה 2,244 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

DARI | סיפריה נורדית מעץ בשילוב כוורת

DARI

סיפריה נורדית מעץ בשילוב כוורת

מחיר 3,895 ₪
מחיר 4,750 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,895 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

CHONI | סיפריה נורדית מעץ בשילוב זכוכית

CHONI

סיפריה נורדית מעץ בשילוב זכוכית

מחיר 4,551 ₪
מחיר 5,550 ₪ מחיר לאחר הנחה 4,551 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

CHANG | שידת אחסון נורדית מעץ בשילוב זכוכית

CHANG

שידת אחסון נורדית מעץ בשילוב זכוכית

מחיר 4,158 ₪
מחיר 4,950 ₪ מחיר לאחר הנחה 4,158 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

CARINA | שידת אחסון נורדית מעץ בשילוב זכוכית

CARINA

שידת אחסון נורדית מעץ בשילוב זכוכית

מחיר 3,990 ₪
מחיר 4,750 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,990 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

CAI | שידת אחסון נורדית מעץ

CAI

שידת אחסון נורדית מעץ

מחיר 3,990 ₪
מחיר 4,750 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,990 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

BELINO | זוג שולחנות קפה ממתכת בשילוב זכוכית

BELINO

זוג שולחנות קפה ממתכת בשילוב זכוכית

מחיר 1,487 ₪
מחיר 1,690 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,487 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

BAYANI | זוג שולחנות קפה ממתכת בשילוב זכוכית

BAYANI

זוג שולחנות קפה ממתכת בשילוב זכוכית

מחיר 1,892 ₪
מחיר 2,150 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,892 ₪
מחיר ליחידה   
BAO | מזנון נורדי מעץ עם דלתות סליידר

BAO

מזנון נורדי מעץ עם דלתות סליידר

מחיר 3,750 ₪
מחיר מחיר לאחר הנחה 3,750 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

BAHAR | שידת אחסון נורדית מעץ עם דלתות סליידר

BAHAR

שידת אחסון נורדית מעץ עם דלתות סליידר

מחיר 4,074 ₪
מחיר 4,850 ₪ מחיר לאחר הנחה 4,074 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

AYA | כיסא נורדי מרופד בבד  בוקלה עם משענת מעוגלת

AYA

כיסא נורדי מרופד בבד בוקלה עם משענת מעוגלת

מחיר 495 ₪
מחיר 550 ₪ מחיר לאחר הנחה 495 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

ASTRA | כיסא מודרני מרופד

ASTRA

כיסא מודרני מרופד

מחיר 675 ₪
מחיר 750 ₪ מחיר לאחר הנחה 675 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

ASHOK | שולחן סלון מעץ מעוצב בסגנון כפרי

ASHOK

שולחן סלון מעץ מעוצב בסגנון כפרי

מחיר 3,212 ₪
מחיר 3,650 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,212 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

ARMANA | שידת אחסון מעוצבת בסגנון כפרי

ARMANA

שידת אחסון מעוצבת בסגנון כפרי

מחיר 4,326 ₪
מחיר 5,150 ₪ מחיר לאחר הנחה 4,326 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

AKIKO | שידת אחסון מעוצבת בסגנון כפרי

AKIKO

שידת אחסון מעוצבת בסגנון כפרי

מחיר 3,318 ₪
מחיר 3,950 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,318 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

AIKOLI | שידת לילה עשויה עץ ומעוצבת בסגנון כפרי

AIKOLI

שידת לילה עשויה עץ ומעוצבת בסגנון כפרי

מחיר 1,386 ₪
מחיר 1,650 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,386 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

OLIRIK | שולחן אוכל עגול מעץ

OLIRIK

שולחן אוכל עגול מעץ

מחיר 3,443 ₪
מחיר 4,250 ₪ מחיר לאחר הנחה 3,443 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

HOPEI | שולחן סלון עגול מעץ, מעוצב בסגנון נורדי

HOPEI

שולחן סלון עגול מעץ, מעוצב בסגנון נורדי

מחיר 1,540 ₪
מחיר 1,750 ₪ מחיר לאחר הנחה 1,540 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

HERMIT | שולחן סלון עגול מעץ, מעוצב בסגנון נורדי

HERMIT

שולחן סלון עגול מעץ, מעוצב בסגנון נורדי

מחיר 2,279 ₪
מחיר 2,590 ₪ מחיר לאחר הנחה 2,279 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

ICARUS | שולחן אוכל נורדי עגול מעץ

ICARUS

שולחן אוכל נורדי עגול מעץ

מחיר 4,091 ₪
מחיר 5,050 ₪ מחיר לאחר הנחה 4,091 ₪
מחיר ליחידה   

SALE

HAWK | שידת אחסון ממתכת מעוצבת בסגנון תעשייתי

HAWK

שידת אחסון ממתכת מעוצבת בסגנון תעשייתי

מחיר 2,730 ₪
מחיר 3,250 ₪ מחיר לאחר הנחה 2,730 ₪
מחיר ליחידה