ADITO | שטיח אתני בגווני בז' ואפור
ADITO | שטיח אתני בגווני בז' ואפור

Title: בז' בשילוב אריגה אפורה

ADITO | שטיח אתני בגווני בז' ואפור
ADITO | שטיח אתני בגווני בז' ואפור
ADITO | שטיח אתני בגווני בז' ואפור
ADITO | שטיח אתני בגווני בז' ואפור