ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג

גוון: בד טאץ' - שמנת, צד שזלונג לבחירה: שזלונג צד ימין (מול הספה), רוחב לבחירה: רוחב 260 ס"מ | רוחב שזלונג 80 ס"מ

ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג
ROLLIE | ספה תלת-מושבית מודרנית עם שזלונג