RADA | ספה דו-מושבית שחורה, מודרנית ועם ריפוד קטיפה רחיצה
RADA | ספה דו-מושבית שחורה, מודרנית ועם ריפוד קטיפה רחיצה

רוחב לבחירה: רוחב 240 ס"מ

RADA | ספה דו-מושבית שחורה, מודרנית ועם ריפוד קטיפה רחיצה
ספה שחורה מודרנית
ספה תלת מושבית שחורה מודרנית
RADA | ספה דו-מושבית שחורה, מודרנית ועם ריפוד קטיפה רחיצה
ספה מודרנית שחורה
ספה תלת מושבית שחורה מודרנית
ספה תלת מושבית שחורה
ספה תלת מושבית שחורה