SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל

רוחב לבחירה: 120 ס"מ

SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל
SOPRANO | שולחן סלון מעץ שחור בגימור מעוגל